2.png

ההולכים בשבילים

תוכנית טיולים:

25.10 - עמיחי ספקטור - התחלה ממישור עמיעז, נרד בנחל פרצים, ונעלה בנחל סדום לעבר פסגת הר סדום. 10 ק"מ 

16.11 - רן שדה - התחלה בחניון נחל ג'ילבון ירידה לכיוון המפל, עלייה לכפר התלמודי. וירידה עד לבריכת הקצינים 8 ק"מ

7.12 עטר זהבי - נחל יחיעם, מצודת יחיעם ונחל געתון (ביקור במצודה דורש תשלום נוסף*)

4.1עטר זהבי - מהר הרוח לנחל יתלה ירידה למבוא חורון  ועליה בנחל כפירה 16 ק"מ

15.2עמיחי ספקטור - התחלה במיצד תמר הליכה לפרס עליון חיבור עם גבי פרס והקניון התחתון. סיום בצומת הערבה 14 ק"מ

15.3עטר זהבי - תחלית מסלול בחרבת בורגין עלייה לחרבת עיטרי וסיום במרבצי התורמוסים בתל שוכה 11 ק"מ