ODT

פעילויות "OutDoor Training" קלאסיות לצוותים.

"Outdoor Training" הוא מכלול של תרגילים קבוצתיים שמתבצעים בשטחים פתוחים (Outdoor), ומטרתם לאתגר, פיזית ומנטלית.

האתגר מכיל בתוכו קשיים שנוטעים את זרעי ההצלחה, ועל המשתתפים למצוא בתוכם כוחות להתמודדות ויצירתיות, שהופכים בסופו של דבר את הדברים לחוויה מעצימה לכל אחד.

כך, באוירה כייפית וקלילה, עוברים המשתתפים תהליך של התעצמות אישית וצוותית.

יש אפשרות לעיבוד תכנים שעלו בפעילות, ומכך להפיק מסקנות מועילות לגבי תפקוד הצוות/הקבוצה בעתיד.

ODT2.png
ODT1.png